Articles

La FSMA interdit certaines pratiques en matière de distribution d’assurances multimédias, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 203-210

· Charles-Henri Bernard - Laurent Cloquet

interdiction - produit - consommateur - client - mensualité - besoin - commentaire - commercialisation - distributeur - service - ombudsman - contrat - règles de conduite - ombudsman des assurances - prim - contrats d assurance - période - règlement - services financiers - risque - produits d assurance - conditions restrictives - exigence -...

Lire l’article

Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 181-186

· Ivan Peeters

overheidsopdrachten - maatregel - concessieovereenkomsten - richtlijn - schuldvorderingen - inpandgeving - ondernemer - verzet - regelgeving - overheid - beslag - overdracht - dienst - krediet - leverancier - concessiewet - wederinvoering - levering - aanpassing - lening - uitsluiting - burgerlijk wetboek - cessie - verpanding - eigen...

Lire l’article

De basisbankdienst voor ondernemingen: de nieuwe regels doorgelicht, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 187-202

· Brecht Debruyn - Olivier Van den Broeke

onderneming - diamanthandelaar - kredietinstellingen - kredietinstelling - koninklijk besluit - entiteit - verslag aan de koning - nationale bank - aanvraag - praktijk - dollar - transactie - minste - verrichting - maatregel - kopie - betaalrekening - beperking - bijdrage - bijkomende risicobeperkende - bijkomende risicobeperkende maatregelen -...

Lire l’article

Bitcoin als onderpand bij kredietverstrekking, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 211-226

· Niels Rogge

bitcoin - pandrecht - pandgever - pandhouder - financieel instrument - onderpand - pandrecht bezwaarde - kwalificatie - bank - waarde - uitwinning - roerende zekerheden - geld - pand - artikelsgewijze commentaar - financiële instrumenten - pandgever consument - contanten - toegang - pandrecht bezwaarde bitcoin - nieuwe zekerheidsrecht -...

Lire l’article

Vredegerecht Sint-Niklaas, 16/09/2022, 22A42, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 265-270

· Niels Rogge

betaler - grove nalatigheid - verlies - verweerster - vrederechter - phishing - onrechtmatig gebruik - slachtoffer - mail - betalingstransacties - afwijking - bank - instant overschrijving - enkel verlies - hoofdsom - opzet - kennisgeving - kaartlezer - fortis - hoofde van eiser - verplichting - verliezen in verband - diefstal -...

Lire l’article

Betaler die fraude niet kon vaststellen, is niet aansprakelijk voor niet-toegestane betalingstransacties, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 270

· Reinhard Steennot

grove nalatigheid - fraude - betaler - klant - vrederechter - betalingstransacties - aansprakelijkheid - rechtspraak op basis - onvergeeflijke nalatigheid - opzet gelijk - opzet gelijk staat - overvloed - phishing noot - phishing noot betaler - recente verleden - rechter tot het besluit - hoogleraar - tijdschrift - uitspraak - verleden -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 07/03/2022, C.21.0384.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 273-275

· Reinhard Steennot

eiseres - landverzekeringsovereenkomst - verzekering - verzekeringnemer - verweerster - wijzigingen van de omstandigheden - nieuwe omstandigheden - blijvende verzwaring van het risico - blijvende verzwaring - omvang - verzekerde - voormelde wetsbepaling - appelrechter - verplichting in de loop - schadegeval - raadsheer - ontvankelijkheid -...

Lire l’article

Risicoverzwaring in het Belgisch verzekeringsrecht: een zuiver probabiliteitsconcept zonder principiële controleplicht voor de verzekeraar, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 275-281

· Daily Wuyts

verzekeraar - verzekeringnemer - verzekeringsrecht - luik - kans - tekst - grondslag - risico - spontane mededelingsplicht - bergen - informatie - omvang - draagwijdte - wet op de landverzekeringsovereenkomst - overzicht van rechtspraak - handboek verzekeringsrecht - begrip - analogie - verplichtingen van de verzekeringnemer - principe -...

Lire l’article

Cour de justice de l'Union européenne, 15/03/2022, C-302/20, A. / Autorité des marchés financiers, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 227-242

· Daily Wuyts

information - publication - divulgation - directive - rumeur - caractère - publication prochaine - caractère précis - profession - information privilégiée - juridiction de renvoi - principal - fins journalistiques - publication prochaine d un article - titre - marché - liberté - rumeur de marché - journaliste - source - effet possible -...

Lire l’article

Over marktgeruchten en het algemene belang: een keuze tussen persvrijheid en marktintegriteit, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 242-250

· Joeri Vandendriessche

information - media - parlement - trading - dieu - impact - transposition en droit - directive - abus de marché - information privilégiée - blog - auteur - mesures d exécution - prohibition - publication prochaine - impact kan - publication prochaine d un article de presse - divulgation d une information - rosier - guidance - caractère...

Lire l’article