Actualités

Droit bancaire et financier

EBA bepaalt einddatum migratie sterke cliëntenauthenticatie voor op betaalkaarten gebaseerde betalingstransacties

 

In haar advies van 16 oktober 2019 heeft EBA voor elektronische op kaart gebaseerde betalingstransacties aangegeven dat de migratie naar sterke cliëntauthenticatie zoals vereist ingevolge de herziene Richtlijn Betalingsdiensten (PSD 2) moet plaatsvinden tegen 31 december 2020.

Sterke cliëntauthenticatie moet, volgens de aangenomen technische reguleringsnormen, vanaf 14 september 2019 toegepast worden door betalingsdienstaanbieders bij online toegang door de betaler tot de betaalrekening, elektronische betalingstransacties geïnitieerd door de betaler, of bij enige elektronische handeling op afstand door de betaler waarbij een risico op betalingsfraude of misbruik bestaat.

Sterke cliëntauthenticatie houdt in dat de identificatie geschiedt door gebruik van minstens twee van de volgende elementen: 1) kennis die enkel de gebruiker heeft (bijv. password, pin code), 2) bezit door de gebruiker (bijv. van een kaartlezer) en 3) een element inherent aan de gebruiker (stemidentificatie, vingerafdruk, …).

Eerder had de EBA al aangegeven dat uitzonderlijk door de nationale toezichthouders een beperkt uitstel kon worden gegeven voor betalingsdienstaanbieders van op betaalkaart gebaseerde betalingstransacties, teneinde uitgevers van betaalkaarten de mogelijkheid te geven zich in overeenstemming te brengen met de nieuwe vereisten. Dit evenwel op voorwaarde dat de betalingsdienstaanbieders een migratieplan hebben opgezet, de goedkeuring daarvan hebben verkregen bij de nationale toezichthouders en zij dit plan onverwijld uitvoeren.

De einddatum voor de migratie wordt nu dus door de EBA vastgesteld op 31 december 2020.

In haar advies omschrijft de EBA ook de handelingen die gesteld moeten worden tijdens de migratieperiode.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *