Having as author: Stijn Lamberigts

uw zoekopdracht wijzigen

Economisch strafrecht

Cassatie spreekt zich uit over private interne onderzoeken en artikel 6 EVRM

· Stijn Lamberigts

Stijn Lamberigts & Sarah Witvrouw --- Op 23 april 2024 (P.23.1632.N) heeft het Hof van Cassatie een belangrijk arrest uitgesproken over private interne onderzoeken en art. 6 EVRM. De eiseres, veroordeeld wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken, informaticabedrog en misbruik van vertrouwen, ontwikkelde diverse middelen tegen enkele arresten van het Hof van beroep te Gent. Het Hof heeft het cassatieberoep verworpen. ...

Lees de bijdrage