Artikels

Hof van Cassatie, 08/02/2019, C.18.0296.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 69-70

·

gerecht - beding - richtlijn - lidstaat - ibis verordening - ibis - verkoper - ontvankelijkheid - verweerster - consument - oneerlijke bedingen - advocaat generaal - mortier - eiser - strijd - goede trouw - verplichtingen van de partijen - grond van de verwijzingsregel - onevenwicht - geschil - feitenrechter - formele geldigheid - gerechten van...

Lees de bijdrage

Ook forumclausules in internationale contracten mogen geen oneerlijk beding uitmaken, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 71-74

· Evelyne Terryn

verordening - ibis verordening - richtlijn - ibis - richtlijn oneerlijke - geldigheid - toets - bijlage - overeenkomst - beding - claim - formele geldigheid - consument - gerecht - woonplaats - rechtbanken bevoegd - uitzondering - keuze - verplichtingen van de partijen - lidstaat - cruise - inbegrip - conflictenrecht - clausule - bijlage bij de...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 08/05/2018, 2018/AR/410, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 75-91

· Evelyne Terryn

cookie - cookies - regel - pixel - international - nationale - ordre - plug - autorité - principe - anders - lois de police - internet - parlement - fond - référé - vertu du droit - ordre public - horizontale - égard de la filiale belge - place par le règlement - vertu du droit international privé - vertu du droit international public -...

Lees de bijdrage

Les cookies ne sont pas encore cuits, ou comment Facebook échappe à l'Autorité de protection des données, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 91-102

· Nikitas Michail

autorité - traitement - membre - justice - litige - tribunal - autorité de protection des données - tribunaux belges - fondement - autorité de protection - autorité de contrôle - compétence internationale - autorité chef de file - code de droit international privé - autorité chef - champ d application - code de droit - cour de justice...

Lees de bijdrage

Bemiddeling bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen – Mededeling van 6 januari 2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 103

· Olivier Vanden Berghe - Sebastian Tytgat - Jonas Vansevenant

bemiddeling - minnelijke oplossing - minnelijke schikking - minnelijke oplossing van geschillen - mededeling - bevordering - burgerlijk recht - dading - overleg met de voorzitter - respectieve cliënten - optimaal uitwerking - oplossing - opdracht van de rechter om de partijen - opdracht van de rechter - oorzaak - onpartijdige derde - nieuwe...

Lees de bijdrage

Actualiteit : Hof van Cassatie, 14/11/2019, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 103-104

· Olivier Vanden Berghe - Sebastian Tytgat - Jonas Vansevenant

beëindiging - voldoende zekerheid - verstrijken van de termijn - uitzonderlijke omstandigheden - tijdstip - strikte termijnen - toezicht van het hof - opzegging - post aangetekende - post aangetekende brief - rechtvaardiging van de beëindiging - rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging - reden tot beëindiging - reden tot...

Lees de bijdrage

Actualiteit : Hof van Justitie, 05/09/2019, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 104-105

· Judith Bussé

lidstaat - inbreuk - rechtbank - grondgebied - inbreukmaker - woonplaats - nationale rechtbank - opzicht - verenigd koninkrijk - andere lidstaat - betekenis - publiek - justitie - nationale rechtbank betrekking - website - opinie van advocaat - vestiging - prejudiciële vraag - verwijzing naar het arrest - verenigd koninkrijk op grond -...

Lees de bijdrage

Actualiteit : EUIPO, 22/10/2019, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 105

· Judith Bussé

nietigheidsafdeling - merk - merkhouder - fles - onderscheidend vermogen - wezenlijke waarde - waarde - branding - vormmerk - ontwerp - merk aanzienlijk - verzoeker - essentieel onderdeel - verzoek tot nietigverklaring - schedel - wezenlijke waarde aan de waren - ontwerp van de fles - opening aan de bovenkant - onderscheidend karakter - nadruk...

Lees de bijdrage

Actualiteit : Hof van Cassatie, 16/01/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 106

· Inge Van de Plas

schuldvordering - pand - belope - schuldvorderingen - concern - buitengewone schuldvordering - gerechtelijke reorganisatie - registratie - schuldeiser - onderpand betrekking - inschrijving - boekhoudkundige waarde - toekomstige schuldvorderingen - buitengewone schuldvordering in de opschorting - buitengewone schuldvordering in de opschorting...

Lees de bijdrage

Actualiteit : Hof van Cassatie, 16/01/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 106-107

· Inge Van de Plas

retentierecht - schuldvordering - faillissement - schuldeiser - schuldenaar - aangifte - verweerster - aangifte van de schuldvordering - uitoefening van het retentierecht - curator - uitdeling - aanmerking - schuldvordering in het faillissement - retentierecht rechtmatig - samenlopende schuldeisers - samenlopende schuldeisers na het...

Lees de bijdrage