Actualiteit

Algemeen handelsrecht

Commissies tot hervorming van het Burgerlijk Wetboek

In het kader van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek (zie hierover een eerdere actualiteit) werden door de Minister van Justitie in 2015 experten aangewezen. Dit werd geformaliseerd bij Ministerieel Besluit van 30 september 2017 waarbij verschillende Commissies werden opgericht en hun leden benoemd: de Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht (met als voorzitters Patrick Wéry en Sophie Stijns),  de Commissie tot hervorming van het zakenrecht (met als voorzitters Pascale Lecocq en Vincent Sagaert), deze tot hervorming van het bewijsrecht (met als voorzitter Dominique Mougenot), tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht (met als voorzitters Hubert Bocken en Bernard Dubuisson), tot hervorming van de leningovereenkomst (met als voorzitter Michel Tison), tot hervorming van het recht betreffende de persoonlijke zekerheden (met als voorzitter Eric Dirix). Eric Dirix en Patrick Wéry worden belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende Commissies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *