Kosten en ereloon curator

Insolventie

Toetsing van het KB betreffende barema’s en de regels voor de berekening van de erelonen en kosten van de insolventiefunctionarissen

· Inge Vandeplas

Op 14 november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het KB van 26 april 2018 betreffende de barema’s en de regels voor de berekening van de erelonen en kosten van de insolventiefunctionarissen. Hierbij werd, onder andere, schendingen van de niet-retroactiviteit, het rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel beoordeeld. De Raad van State verwierp de ingestelde middelen, maar heeft wel een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Met betrekking tot de niet-retroactiviteit oordeelde de Raad van State als volgt: ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen

· Inge Vandeplas

Op 1 mei 2018 is ook een nieuw Koninklijk Besluit voor de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen in werking getreden. In dit KB wordt de oude regeling voor wat betreft het ereloon van de curator en de gerechtsmandataris samengevoegd en punctueel gewijzigd. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Bekendmaking KB's boek XX Wetboek Economisch Recht

· Inge Vandeplas

Op 1 mei 2018 is boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden. Belangrijk voor het goede verloop van de inwerkingtreding van het nieuwe insolventierecht is de tijdige publicatie van een aantal Koninklijke besluiten ter uitvoering van boek XX WER. ...

Lees de bijdrage