Merk - Gemeenschapsmerk

Intellectuele eigendomrecht en technologie

Een schedelvormige fles als geldig vormmerk

· Judith Bussé

Naar aanleiding van een verzoek tot nietigverklaring deed de nietigheidsafdeling (van het EU Bureau voor Intellectuele Eigendom) op 24 oktober 2019 uitspraak over de geldigheid van het Europese vormmerk met nummer 15 756 622 ingeschreven door de Canadese onderneming Globefill voor de klassen 32 en 33. Onder dit merk, bestaande uit een 3D voorstelling van een schedel die dient als fles, verdeelt Globefill haar “Crystal Head Vodka”. ...

Lees de bijdrage

Intellectuele eigendomrecht en technologie

L’annulation de la marque « Rubik’s cube » confirmée par le Tribunal de l’Union européenne

· Julie Kever

(TUE, 24 octobre 2019, T-601/17, Rubik’s Brand Ltd c. EUIPO and Simba Toys) La saga judiciaire autour du « Rubik’s cube » a commencé en 2006, par l’action en annulation de la marque 3D reproduite ci-dessous et couvrant des puzzles à trois dimensions en classe 28, introduite par Simba Toys. L’annulation avait été sollicitée pour le motif absolu, visé à l’article 7, para. 1, sous e), ii) du règlement 40/94 (actuellement l’article 7, para. 1, sous e), ii) du règlement 2017/1001) : exclusion des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. ...

Lees de bijdrage