Algemeen

Droit des sociétés

Kamercommissie Handelsrecht keurt het ontwerp wetboek van vennootschappen en verenigingen in tweede lezing goed

· David Haex

Op 27 november 2018 werd het ontwerp-WVV in tweede lezing goedgekeurd door de Kamercommissie Handelsrecht. Het ontwerp wordt nu ter bespreking en stemming voorgelegd aan de plenaire vergadering. De inwerkingtreding van het nieuw WVV is momenteel voorzien op 1 mei 2019, maar bevat een ruime overgangsregeling. Gelijktijdig werden ook twee wetsontwerpen voorgelegd aan de Kamer die de fiscale neutraliteit van het nieuw WVV moeten waarborgen, met name (i) het wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Doc 54K3367) en (ii) het wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting (Doc 54K3368). De inwerkingtreding van deze ontwerpen is voorzien op dezelfde datum als de inwerkingtreding van het WVV. ...

Lire l’article