Contrôle de la FSMA

Droit bancaire et financier

Regelgevend kader voor crowdfundingdienstverleners verder aangepast met de uitvoeringsbepalingen voor de implementatie van Verordening 2020/1503

· Regine Feltkamp

Op 4 april 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee wetten waardoor de bepalingen van de Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (de zogeheten “Crowdfundingwet”) vervangen worden. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Koninklijk besluit van 10 juli 2017 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen (BS 19 juli 2017), in werking getreden op 1 oktober 2017

· Gerrit Hendrickx

Bij dit Koninklijk besluit van 10 juli 2017 werd het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming moeten overleggen goedgekeurd. Het goedgekeurde reglement van de FSMA legt een aantal rapporteringsverplichtingen op, die gelden voor: de instellingen voor collectieve beleggingen (ICBE’s) met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG[1]; en de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch en naar buitenlands recht waarvan de rechten van deelneming openbaar worden aangeboden in België. ...

Lire l’article