Articles

De Europeanisering van het Belgisch materieel insolventierecht, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 463-465

· Inge Van de Plas

richtlijn - verordening - lidstaat - invloed - nummer - voorbeeld - rechterlijke bevoegdheid - ibis verordening - keuzerecht van de verkrijger - verschillende lidstaten - rechterlijke bevoegdheid inzake de opening - spoiler alert - curator - spelverdeler - harmonisering - inwerkingtreding - hof van justitie - toepasselijk recht - gerechtelijk...

Lire l’article

When the wind of change blows : Europa zet in op harmonisering van herstructurering en tweede kansbeleid, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 466-476

· Melissa Vanmeenen

richtlijn - insolventie - lidstaat - kwijtschelding - herstructureringsplan - kwijtschelding van schuld - parlement - schuldenaar - administratieve instantie - betrokken partijen - richtlijn betreffende herstructurering - titel - categorie - nationaal recht - maatregel - schuldeiser - beroepsverbod - belang - plan - business - moor - begrip -...

Lire l’article

The Imminent Distortion of European Insolvency Law : How the European Union Erodes the Basic Fabric of Private Law by Allowing ‘Relative Priority' (RPR), R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 477-493

· Rolef de Weijs - Aart Jonkers - Maryam Malakotipour

creditor - shareholder - company - insolvency - value - plan - majority - equity - relative priority - concern - class - claim - reorganisation - interest - cross class - cross - insolvency law - trade - private law - liquidation - cross class cram - junior creditors - trade creditors - exception - share - basic fabric - debtor - debt -...

Lire l’article

Iedereen onderneming : wat met vennootschapsbestuurders ?, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 494-503

· Niels Appermont - Arie Van Hoe

beroepsactiviteit - begrip - onderneming - bestuurder - criterium - organisatie - luik - vennootschap - natuurlijke personen - natuurlijke persoon - zaakvoerder - bergen - hervorming van het ondernemingsrecht - activiteit - faillissement - principe - dienst - administrateur - première - definitie - volkomen rechtspersoonlijkheid - dans - code...

Lire l’article

La nouvelle loi postale belge: premières analyses et réflexions, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 504-515

· Yvan Desmedt

service - nouvelle loi - nouvelle loi postale - prestataire - tarif - prestataire du service - prestataire du service universel - projet de loi - service universel - projet de loi relative aux services - commentaires des articles - directive - réseau - objectif - infrastructure - augmentation - membre - arrêté - analyse - réseau postal -...

Lire l’article

Hof van Justitie (2de k.), 04/10/2018, C-337/17, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 516-522

· Yvan Desmedt

verordening - schuldeiser - schuldenaar - gerecht - derde - punt - verbintenis - grondslag - feniks - burgerlijk wetboek - handeling - handelszaken - nauwe band - schuldeisers nadelige - woonplaats - polen - rechterlijke bevoegdheid - gevolg - onderhavige geval - internationale bevoegdheid - tenuitvoerlegging van beslissingen - hoofdstuk -...

Lire l’article

Hof van Justitie (4de k.), 14/11/2018, C-296/17, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 523-529

· Yvan Desmedt

verordening - insolventieprocedure - andere lidstaat - punt - opening - curator - lidstaat - beslissing - vordering - woonplaats - werkingssfeer - opening van de insolventieprocedure - overweging - beschikking - rechterlijke instanties - rechterlijke instanties van de lidstaat - verweerder - internationale bevoegdheid - rechter - grondgebied -...

Lire l’article

Hof van Justitie (1e k.), 06/02/2019, C-535/17, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 530-531

· Yvan Desmedt

verordening - curator - handelszaken - gezamenlijke schuldeisers - erkenning - international - fortis - gemachtigde - insolventie - insolventieprocedure - advocaat generaal - materiële werkingssfeer - onrechtmatige daad - schuldeiser - tenuitvoerlegging van beslissingen - vordering tot schadevergoeding - werkingssfeer - zichtrekening bij...

Lire l’article

Internationale bevoegdheid over de Peeters / Gatzen-vordering is onderworpen aan de Brussel Ibis-Verordening, niet de Insolventieverordening : gevolgen voor internationale bevoegdheid, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 531-537

· Michiel Poesen

ibis - ibis verordening - verordening - verbintenis - fortis - private international - onrechtmatige daad - feniks - handelszaken - curator - bank - toepassingsgebied - insolventie - verbintenis uit overeenkomst - rechtbank - verweerder - grondslag - tenuitvoerlegging van beslissingen - derde - gezamenlijke schuldeisers - rechterlijke...

Lire l’article

Hof van Justitie (3de kamer), 16/05/2019, C-509/17, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 538-544

· Michiel Poesen

richtlijn - verkrijger - werknemer - punt - gerechtelijke reorganisatie - hoofdgeding - overgang - organisatorische redenen - gerechtelijk gezag - wettelijke regeling - transfert - overdracht - gedeelte - activiteit - vestiging - prejudiciële vraag - hoofdgeding aan de orde - arbeidsovereenkomst - keuze - oog op het behoud - geval van...

Lire l’article