Actualités

Droit commercial général

Betalingstermijn voor facturen van KMO’s binnenkort maximum 60 dagen

Krachtens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties is de gemeenrechtelijke betalingstermijn tussen ondernemingen dertig dagen, maar kan een langere betalingstermijn worden overeengekomen (die zelfs langer dan zestig kalenderdagen kan zijn) welk door de rechter evenwel kan gematigd worden bij kennelijke onbillijkheid.

De wet van 28 mei 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2019 voert een nieuwe beperking in: indien de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar geen kmo is, kan de overeengekomen betalingstermijn nooit meer dan zestig dagen zijn. Elk beding dat voorziet in een langere betalingstermijn zal nietg zijn.

In de gevallen waar de overeenkomst voorziet dat de betalingstermijn pas ingaat na een aanvaarding of een controle van de conformiteit van de goederen of diensten, kan de maximumduur van deze procedure in geen geval meer dan dertig kalenderdagen bedragen als de schuldeiser een kmo is.

Deze nieuwe regels ten gunste van kmo’s zullen slechts van toepassing zijn op de overeenkomsten die worden gesloten vanaf 29 april 2020.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *