Actualités

Droit commercial général

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel – Tekort aan magistraten veroorzaakt belangrijke vertragingen

In een persbericht van 4 februari 2019 meldt de voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel dat het tekort aan magistraten een belangrijke impact zal hebben op de te behandelen zaken.

Door de beperkte toekenning van magistraten aan de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank en door omstandigheden zijn er nu slechts zeven en binnenkort  slechts zes magistraten beschikbaar (terwijl er volgens een werklastmeting uit 2013 16 magistraten nodig zijn).  Het is onmogelijk om de toestroom van zaken (9606 in 2018) met het huidige aantal rechters te behandelen binnen de termijnen die voorheen konden aangehouden worden, aldus het persbericht.

Voorrang zal worden gegeven aan kort geding en procedures zoals in kort geding, de inleidingskamer (1ste kamer) en de schikkingskamer (1ste bis kamer), de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventieprocedures (2de, 3de en 4de  kamer), en collectieve vorderingen (11de kamer).

Voor andere zaken zullen vele partijen in de loop van de volgende weken en maanden vernemen dat hun zaak niet kan doorgaan op de geplande zitting.  Ze zullen slechts kunnen behandeld worden in de mate dat er een rechter beschikbaar is.

Nieuwe zaken zullen een voorlopige vaststellingsdatum krijgen twee jaar na inleidingsdatum (vanaf februari 2021 dus). Van zodra de personeelsbezetting het toelaat zullen deze zaken worden vastgesteld in een pleitkamer op een zitting waarop ze effectief kunnen worden gepleit. Misschien zal dit nog gebeuren nog voor het verstrijken van die twee jaar, maar niets is minder zeker.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *