Artikels

Avant-propos / Voorwoord, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 5-11

· Arie Van Hoe - Guillaume Croisant

transition - horizon - crise - auteur - ouvrage - société - impact - commission - report - regel - content - question - avant-propos - juriste - défi - coronavirus - contribution - numéro thématique - numéro spécial - option - hyperbole - orthodoxie - effort - développement - durabilité - impact capital - leader - agriculture - ampleur...

Lees de bijdrage

Actieve rol voor de rechter bij het bepalen van het (ondernemings)beleid? Noot onder het Shell-vonnis van 26 mei 2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 3-60

· Jan Bouckaert - Stefanie François

systeem - mensenrechten - groep - scope - bedrijf - project - richtlijn - klimaatverandering - context - instrument - interpretatie - milieu - positieve verplichtingen - verdragsluitende staten - horizontale werking - emissie - activiteit - bijdrage - onderneming - invulling - product - redenering - risico - maatregel - macht -...

Lees de bijdrage

Le droit privé au service d'une société durable : rêve ou réalité démocratique ?, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 105-177

· Ludo Cornelis - Régine Feltkamp - Alain François

activité - entreprise - dérèglement - droits fondamentaux - réchauffement - propriétaire - société - titulaire - ordre - émission - dommage - dérèglements climatiques - liberté - comportement - abus - responsabilité - activités économiques - ordre public - réchauffement dangereux - atteinte - victime - abus de droit -...

Lees de bijdrage

De impact van het financieel recht op de transitie naar een duurzame economie – Wat zijn "duurzame beleggingen" en welke rol speelt de financiële dienstverlener?, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 181-214

· Veerle Colaert - Arnaud Van Caenegem

product - commissie - informatie - doelstelling - financiële producten - verordening - actieplan - taxonomie - factor - duurzame beleggingen - strategie - parlement - criterium - onderneming - economische activiteiten - duurzame financiering - financiële instrumenten - benchmarks - overweging - belegger - belegging - bijdrage - label - risico...

Lees de bijdrage

Mensenrechten vanuit financieringsperspectief. Zijn kredietinstellingen verplicht om bij het verstrekken van krediet rekening te houden met (potentiële) negatieve gevolgen op mensenrechten?, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 215-250

· Nicky Rogge

onderneming - factor - kredietinstelling - monitoring - richtlijn - richtsnoer - monitoring van leningen - negatieve gevolgen - risico - verplichting - diligence - kredietinstellingen - initiëring - negatieve impact - toekomstig art - verstrekken van krediet - mensenrechten - activiteit - sector - corporate - context - commissie - negatief...

Lees de bijdrage

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en MVO-clausules: struikelblokken en perspectieven, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 251-322

· Stefaan Declercq - C. Borucki - Kwinten Dewaele

clausule - verbintenis - schuldenaar - vennootschap - contract - schuldeiser - handboek - mededingingsrecht - onderneming - code - commissie - verbintenissenrecht - beding - corporate - doelstelling - initiatief - algemene voorwaarden - derde - mededinging - boek - bijdrage - wettelijke specialiteit - overeenkomst - grond - algemeen...

Lees de bijdrage

Mededingingsrecht en duurzaamheid, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 323-348

· Jan Blockx

commissie - afspraak - mededinging - onderneming - duurzaamheid - verdrag - mededingingsrecht - leidraad - concentratie - gebruiker - punt - misbruik - markt - product - mededeling - richtsnoer - brief - voordeel - consument - titel - aandacht - antitrust - billijk aandeel - verdrag betreffende de werking - verbod - dienst - unie - green -...

Lees de bijdrage

Duurzaamheid en vennootschapsrecht: ESG-aansprakelijkheid en de invloed van institutionele aandeelhouders, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 349-431

· Hans De Wulf - Louise Van Marcke

onderneming - vennootschap - diligence - aansprakelijkheid - onrechtmatige daad - aandeelhouder - corporate - moeder - mensenrechten - bestuurder - regel - commissie - richtlijn - verordening - dochter - duurzaamheid - overheid - groep - institutionele beleggers - belang - bijdrage - algemeen belang - beleid - niveau - moedervennootschap -...

Lees de bijdrage

Duurzaamheid en consumentenrecht, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 433-494

· Bert Keirsbilck - Evelyne Terryn

product - consument - commissie - circulaire economie - richtlijn - dienst - parlement - verordening - niveau - duurzaamheid - digitale inhoud - commerce - informatie - consumentenbescherming - onderneming - initiatief - duurzame consumptie - ecologisch ontwerp - overeenkomst - levensduur - voorstel - herstel - maatregel - digitale diensten -...

Lees de bijdrage

Privaat en publiek goederenrecht en duurzaamheid, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 495-550

· Dorothy Gruyaert

circulaire economie - eigenaar - duurzaamheid - circulair bouwen - eigendomsrecht - goederenrecht - product - algemeen belang - overheid - openbaar domein - privaatrechtelijke aspecten - aandacht - serie - nieuwe goederenrecht - privaatrecht - toekomst - eigendom - memorie van toelichting - beplanting - dier - goederenrecht in beginselen -...

Lees de bijdrage