Artikels

Rechtsvorming door toeval of beleid? Enkele beschouwingen over de rechtsvorming door het Hof van Cassatie naar aanleiding van het arrest van 27 april 2020 over de kwalificatie van de kredietopening, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 381-395

· Matthias Van Der Haegen

kredietopening - rechtsvorming - kwalificatie - cour - geldlening - cassatie - hoge raad - criterium - beperkte kamer - doeltreffendheid - motivering - cassatieberoep - kredietnemer - bijdrage - cassatie in het belang - krediet - praktijk - kwalificatie van de kredietovereenkomst - doelmatigheid - betekenis - middel - prejudiciële...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 04/06/2020, C.19.0070.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 396-397

· Matthias Van Der Haegen

eiseres - nakoming - derde - contractuele schuldenaar - advocaat generaal - herberg - inschrijving - verbintenis - betrokken bedrijfstak - medeplichtigheid - mortier - verweerster - kruispuntbank van ondernemingen voor de uitbating - kruispuntbank van ondernemingen - kansspelcommissie - nakoming van de verbintenissen - grondslag - eventuele...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 30/10/2020, C.20.0176.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 398-399

· Matthias Van Der Haegen

derde - eiseres - eigenaar - derde medeplichtigheid - verweerders - medeplichtigheid - verbintenis - derde medeplichtigheid aan contractbreuk - verweerster - contractuele verbintenis - contractuele verbintenissen - nadeel - nakoming door een partij - parkeerplaats - advocaat generaal - schuldige - wetboek - overeenkomst nietig - overeenkomst...

Lees de bijdrage

Derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk: gebrek aan kennis als excuus?, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 399-402

· Siel Demeyere

medeplichtigheid - derde - derde medeplichtigheid - onderzoeksplicht - contractbreuk - contract - contractuele verbintenis - verbintenis - eigenaar - nakoming - interpretatie - contractpartij - derde medeplichtigheid aan contractbreuk - contractuele schuldenaar - vriendin - contractuele wanprestatie - contractuele verbintenissen -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (1e k.), 18/06/2020, C.19.0332.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 403-404

· Siel Demeyere

eiseres - verweerder - kosteloze vervanging - verkoper - consument - schadevergoeding - kosteloze herstel - dier - appelrechter - redelijke termijn - ernstige overlast - vervanging - onderling abusief - omstandigheid - aanspraak - remediëren - gebrekkige levering - kosteloos herstel - hondje mogelijk - herstelling - remedie - ander oordeel -...

Lees de bijdrage

Over de harde hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: kosteloos herstel en vervanging gaan voor op schadevergoeding, ook bij huisdieren, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 404-419

· Sanne Jansen

consument - verkoper - vervanging - remedie - herstel - schadevergoeding - richtlijn - ontbinding - hiërarchie - richtlijn consumentenkoop - secundaire remedies - prijsvermindering - koper - dier - herstelling - primaire remedies - ernstige overlast - lidstaat - kosteloos herstel - nieuwe richtlijn - redelijke termijn - derde - considerans -...

Lees de bijdrage

Cour de cassation (1e ch.), 10/09/2020, C.19.0373.F, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 420-422

· Sanne Jansen

dommage - défendeur - résolution - créancier - action - inexécution - gain - faute - restitution - différence - résolution d un contrat - actions à la société - société - résolution d un contrat synallagmatique - bénéfice - résolution du contrat - contrats synallagmatiques - contrat résolu - engagement - titre de dommages - base...

Lees de bijdrage

Begroting van schadevergoeding bij retroactieve ontbinding? Vergoeding van de hypothetische toestand van wederzijdse contractnakoming!, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 422-427

· Brecht Verkempinck

ontbinding - schadevergoeding - positief belang - benadeelde - contract - toestand - verbintenis - schuldeiser - negatief belang - wetsvoorstel - restitutie - wanprestatie - integrale schadevergoeding - interesse - schuldenaar - terugwerkende kracht - burgerlijk wetboek - wetsvoorstel tot hervorming - cumul - herstel - nakoming - voordeel -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (3e k.), 21/09/2020, C.19.0510.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 428

· Brecht Verkempinck

onderlinge overeenstemming - onbepaalde tijd - eiseres - eenzijdige beëindiging - dwingende bepalingen van de wet - dwingende bepalingen - concessies van alleenverkoop - onbepaalde duur - raadsheer - tussenpersoon - onderlinge overeenstemming wettelijkheid - kosten voor de eiseres - handel - rechtspleging voor het hof - rechtspleging voor het...

Lees de bijdrage

La résiliation de commun accord des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, R.D.C.-T.B.H., 2021/4, p. 429-432

· François-Xavier Istace

concession - résiliation - concessionnaire - indemnité - contrat - dispositions impératives - livre - nullité - traduction libre - relation - résiliation unilatérale - dispositions impératives de la loi - résiliation de commun accord - dissensus - durée indéterminée - concédant - consentement - entrée en vigueur - concession de...

Lees de bijdrage