Ouverture de crédit

Droit bancaire et financier

Lening op interest of kredietopening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 14 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw uitgesproken over de kwalificatie van een overeenkomst als kredietopening dan wel een lening op interest. De kwalificatie is onder meer van belang voor de bepaling van de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Lening of kredietopening? Het Hof van Cassatie spreekt zich nogmaals uit

· Regine Feltkamp

In een arrest van 18 juni 2020 (C.19.0140.N) buigt het Hof van Cassette  zich nogmaals over het onderscheid tussen een lening op interest en een kredietopening.  ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Kredietopening of lening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 27 april 2020heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw kunnen uitspreken over de kwalificatie van een krediet als kredietopening versus lening op interest. Die kwalificatie is onder andere van belang in het kader van de discussies rond de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Beknopt overzicht van de wijzigingen in de Wet KMO Financiering

· Gerrit Hendrickx

Met de wet van 21 december 2017[1] werd de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor klein en middelgrote ondernemingen[2] (“Wet KMO Financiering”) gewijzigd.   Teneinde de doelstelling van de Wet KMO Financiering – i.e. transparantie t.a.v. KMO’s in de precontractuele fase en meer evenwicht in de contractuele relatie tussen kredietgever en KMO – verder te bewerkstelligen, werd het toepassingsgebied ervan verduidelijkt en werden bepaalde erdoor opgelegde gedragsregels enigszins gewijzigd. ...

Lire l’article