Kredietopening

Bank en financieel recht

Lening op interest of kredietopening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 3 februari 2022  spreekt het Hof van Cassatie zich nogmaals uit over de kwalificatie van een overeenkomst als kredietopening dan wel als een lening op interest. De kwalificatie is onder meer van belang voor de bepaling van de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die verschuldigd is bij vervroegde terugbetaling van een krediet of lening. Volgens de regels inzake de lening op interest kan een recht op vervroegde terugbetaling worden bedongen, maar geldt dit niet van rechtswege. Wanneer de vervroegde terugbetaling contractueel werd overeengekomen kan, overeenkomstig het dwingend artikel 1907bis (oud) BW,bij een lening op interest de wederbeleggingsvergoeding nooit hoger zijn dan 6 maanden interest. Deze bepaling geldt niet voor kredietopeningen, omdat zij niet als een lening kwalificeren maar als een sui generis overeenkomst. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Lening op interest of kredietopening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 14 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw uitgesproken over de kwalificatie van een overeenkomst als kredietopening dan wel een lening op interest. De kwalificatie is onder meer van belang voor de bepaling van de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Lening of kredietopening? Het Hof van Cassatie spreekt zich nogmaals uit

· Regine Feltkamp

In een arrest van 18 juni 2020 (C.19.0140.N) buigt het Hof van Cassette  zich nogmaals over het onderscheid tussen een lening op interest en een kredietopening.  ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Kredietopening of lening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 27 april 2020heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw kunnen uitspreken over de kwalificatie van een krediet als kredietopening versus lening op interest. Die kwalificatie is onder andere van belang in het kader van de discussies rond de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. ...

Lees de bijdrage