Articles

Avant-propos / Voorwoord, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 5-11

· Arie Van Hoe - Guillaume Croisant

transition - horizon - crise - auteur - ouvrage - société - impact - commission - report - regel - content - question - avant-propos - juriste - défi - coronavirus - contribution - numéro thématique - numéro spécial - option - hyperbole - orthodoxie - effort - développement - durabilité - impact capital - leader - agriculture - ampleur...

Lire l’article

Actieve rol voor de rechter bij het bepalen van het (ondernemings)beleid? Noot onder het Shell-vonnis van 26 mei 2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 3-60

· Jan Bouckaert - Stefanie François

systeem - mensenrechten - groep - scope - bedrijf - project - richtlijn - klimaatverandering - context - instrument - interpretatie - milieu - positieve verplichtingen - verdragsluitende staten - horizontale werking - emissie - activiteit - bijdrage - onderneming - invulling - product - redenering - risico - maatregel - macht -...

Lire l’article

Le droit privé au service d'une société durable : rêve ou réalité démocratique ?, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 105-177

· Ludo Cornelis - Régine Feltkamp - Alain François

Le réchauffement, les dérèglements climatiques et écologiques, les inégalités patrimoniales insoutenables, les guerres … sont dévastateurs pour l'homme, son environnement et 'sa' (?) planète. Ils résultent d'activités économiques, industrielles et financières qui doivent leur existence à des instruments juridiques, en particulier …

Lire l’article

De impact van het financieel recht op de transitie naar een duurzame economie – Wat zijn "duurzame beleggingen" en welke rol speelt de financiële dienstverlener?, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 181-214

· Veerle Colaert - Arnaud Van Caenegem

product - commissie - informatie - doelstelling - financiële producten - verordening - actieplan - taxonomie - factor - duurzame beleggingen - strategie - parlement - criterium - onderneming - economische activiteiten - duurzame financiering - financiële instrumenten - benchmarks - overweging - belegger - belegging - bijdrage - label - risico...

Lire l’article

Mensenrechten vanuit financieringsperspectief. Zijn kredietinstellingen verplicht om bij het verstrekken van krediet rekening te houden met (potentiële) negatieve gevolgen op mensenrechten?, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 215-250

· Nicky Rogge

onderneming - factor - kredietinstelling - monitoring - richtlijn - richtsnoer - monitoring van leningen - negatieve gevolgen - risico - verplichting - diligence - kredietinstellingen - initiëring - negatieve impact - toekomstig art - verstrekken van krediet - mensenrechten - activiteit - sector - corporate - context - commissie - negatief...

Lire l’article

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en MVO-clausules: struikelblokken en perspectieven, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 251-322

· Stefaan Declercq - C. Borucki - Kwinten Dewaele

clausule - verbintenis - schuldenaar - vennootschap - contract - schuldeiser - handboek - mededingingsrecht - onderneming - code - commissie - verbintenissenrecht - beding - corporate - doelstelling - initiatief - algemene voorwaarden - derde - mededinging - boek - bijdrage - wettelijke specialiteit - overeenkomst - grond - algemeen...

Lire l’article

Mededingingsrecht en duurzaamheid, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 323-348

· Jan Blockx

commissie - afspraak - mededinging - onderneming - duurzaamheid - verdrag - mededingingsrecht - leidraad - concentratie - gebruiker - punt - misbruik - markt - product - mededeling - richtsnoer - brief - voordeel - consument - titel - aandacht - antitrust - billijk aandeel - verdrag betreffende de werking - verbod - dienst - unie - green -...

Lire l’article

Duurzaamheid en vennootschapsrecht: ESG-aansprakelijkheid en de invloed van institutionele aandeelhouders, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 349-431

· Hans De Wulf - Louise Van Marcke

Dit artikel begint met een beknopt overzicht van de vier brede kanalen via dewelke beleidsmakers kunnen proberen met juridische middelen bedrijven ertoe te bewegen meer aandacht te hebben voor duurzaamheidsvraagstukken (boven het niveau van de duurzaamheid van individuele producten, en los van traditionele regulering zoals milieu- en …

Lire l’article

Duurzaamheid en consumentenrecht, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 433-494

· Bert Keirsbilck - Evelyne Terryn

product - consument - commissie - circulaire economie - richtlijn - dienst - parlement - verordening - niveau - duurzaamheid - digitale inhoud - commerce - informatie - consumentenbescherming - onderneming - initiatief - duurzame consumptie - ecologisch ontwerp - overeenkomst - levensduur - voorstel - herstel - maatregel - digitale diensten -...

Lire l’article

Privaat en publiek goederenrecht en duurzaamheid, R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 495-550

· Dorothy Gruyaert

circulaire economie - eigenaar - duurzaamheid - circulair bouwen - eigendomsrecht - goederenrecht - product - algemeen belang - overheid - openbaar domein - privaatrechtelijke aspecten - aandacht - serie - nieuwe goederenrecht - privaatrecht - toekomst - eigendom - memorie van toelichting - beplanting - dier - goederenrecht in beginselen -...

Lire l’article