Actualités

Droit commercial général

Verhoging van de rechtsplegingsvergoeding met 10% vanaf 1 juni 2021

Luidens artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding zijn de basis-, minimum- en maximumbedragen gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 2004). Telkens wanneer het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt, worden deze bedragen met 10 procent vermeerderd of verminderd. De vorige verhoging dateerde van juni 2016.

Nu de index van de consumptieprijzen van mei 2021 (basis 2004) 10 punten boven die van de vorige verhoging uitstijgt, worden de bedragen nogmaals met 10% verhoogd vanaf 1 juni 2021.

Bron tabel: Arrondissementskamer der gerechtsdeurwaarders van Antwerpen.

Comments are closed.