Artikels

Foreword by Commissioner Reynders, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 5-7

· Didier Reynders

rule of law - balance - concern - business - justice - civil society - mechanism - citizen - legal practitioners - recent years - development - significant developments - quality - european rule - national justice - anti corruption - annual rule - national justice systems - national level - rule of law culture - emergency - written input -...

Lees de bijdrage

Smart consumer goods and digital content: international jurisdiction and law applicable to the claims of consumers, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 8-20

· Karin Sein

consumer - contract - product - digital content - digital services - damage - applicable law - software - jurisdiction - habitual residence - mandatory norms - consumer sales - digital service - sale - directive - claim - consumer contract - trader - para - sales contract - health - smart goods - product liability - smart good - producer -...

Lees de bijdrage

Controlewijzigingsbedingen en gifpillen in het WVV, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 21-30

· Nick Hallemeesch

Het bestuursorgaan heeft bij een (vijandig) OBA een belangenconflict, nu het mandaat van zijn leden erdoor in het gedrang kan komen. Om die reden legt de wet de bevoegdheden van het bestuursorgaan gedeeltelijk aan banden wanneer het risico bestaat dat die bevoegdheden zullen worden uitgeoefend om een OBA te doen mislukken of ex ante te ontraden …

Lees de bijdrage

Hof van Justitie (6e k.), 29/07/2019, C-451/18, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 31-32

· Nick Hallemeesch

Artikel 7, 2. van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken dient aldus te worden uitgelegd dat bij een vordering tot vergoeding van schade als gevolg van een op artikel 101 …

Lees de bijdrage

Case Review: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF TRUCKS NV (C-451/18), R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 32-36

· Reza Beheshti

damage - cartel - action - competition law - jurisdiction - truck - collusive arrangements - recast - court - injured party - loss - legal action - claim - private enforcement - harmful event - rise - victim - high prices - additional costs - lieu - antitrust rules - sense - infringement - participant - actions for breach - conflict - ground -...

Lees de bijdrage

Cour de Justice (1e ch.), 19/12/2019, C-453/18 et C-494/18, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 37-45

· Reza Beheshti

L'article 7, 2., sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 ainsi que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, 1., de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu'interprétés par la Cour et lus à la lumière de l'article 38 de la charte …

Lees de bijdrage

L'arrêt Bondora ou comment concilier l'injonction (européenne) de payer et la protection du consommateur contre les clauses abusives, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 45-51

· Eléonore de Duve

injonction - consommateur - clause - directive - caractère - opposition - créancier - clauses abusives - caractère abusif - créance - annexe - protection du consommateur - formulaire - code judiciaire - effectivité - état - principal - droit des clauses - droit des clauses abusives - juridiction - caractère abusif d une clause - exigence...

Lees de bijdrage

Grondwettelijk Hof, 28/01/2021, nr. 14/2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 52-56

· Eléonore de Duve

In zoverre artikel 1717, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek de partij, die meer dan 3 maanden na de mededeling van de uitspraak ontdekt dat die door bedrog is verkregen, niet toelaat de vernietiging van de in het geding zijnde uitspraak te vorderen, leidt de in het geding zijnde bepaling tot een onevenredige beperking van de rechten van de partij …

Lees de bijdrage

De termijn voor het instellen van een vordering tot vernietiging van een arbitrale uitspraak in geval van bedrog: gewikt, gewogen en te licht bevonden, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 56-58

· Cyro Vangoidsenhoven

arbitrale uitspraak - bedrog - grondwettelijk hof - fraude - gerechtelijk wetboek - mededeling - vordering tot vernietiging - mededeling van de uitspraak - international - arbitrage - haag - vernietiging - vernietigingsgrond - code - redelijke termijn - bijzondere termijn - slachtoffer - nuttige termijn - samenhang - algemene rechtsbeginsel -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (1e k.), 05/09/2019, C.18.0248.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 59-61

· Cyro Vangoidsenhoven

Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat kan in een andere lidstaat worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen; als plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, moet, …

Lees de bijdrage