Actualiteit

Algemeen handelsrecht

De enkele verwijzing naar algemene voorwaarden volstaat niet voor hun toepasselijkheid – Cass. 14 mei 2021

In een arrest van 14 mei 2021 heeft het Hof van Cassatie herhaald dat de gebondenheid aan algemene contractsvoorwaarden vereist dat de wederpartij voor of bij de contractsluiting kennis had van deze voorwaarden of ten minste de mogelijkheid had om hiervan effectief kennis te nemen en zij hiermee heeft ingestemd.

De bijzondere voorwaarden van een schuldsaldoverzekering bij arbeidsongeschiktheid vermeldden bovenaan dat zij samen met de algemene voorwaarden (met verwijzing naar een referentie)  een geheel vormen. Er was geen ondertekende overeenkomst en de verzekeringnemer stelde geen document te hebben ontvangen, maar de premies vermeld in deze bijzondere voorwaarden werden betaald en beide partijen erkenden het bestaan van de verzekeringsovereenkomst.

Terwijl de ondernemingsrechtbank van Veurne had geoordeeld dat enkel de bijzondere voorwaarden deel uitmaakten van de verzekeringsovereenkomst en de verzekeraar zich dus niet kon beroepen op de uitlsuiting (voor een aandoening aan de wervelkolom) vermeld in de algemene voorwaarden, oordeelde het hof van beroep te Gent dat de verzekeringnemer door de premie te betalen ook de algemene voorwaarden had aanvaard en geacht werd er kennis van te hebben gekregen.

Dit arrest werd vernietigd door het Hof van Cassatie.  Het hof van beroep kon niet oordelen dat door de premie te betalen de verzekeringnemer gebonden was door de algemene voorwaarden, zonder na te gaan of de verzekeringnemer de mogelijkheid had gehad om effectief kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

Comments are closed.