Advocaten

Algemeen handelsrecht

De inhoud van een conclusie maakt een gerechtelijke bekentenis uit - Cass. 4 september 2017

· Olivier Vanden Berghe

Een gerechtelijke bekentenis is een verklaring die in rechte gedaan wordt door de partij of door haar bijzondere gevolmachtigde (art. 1356 BW).  De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist (art. 440, lid 2 Ger.W). In een arrest van arrêt du 4 september 2017, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een gerechtelijke  bekentenis kon worden afgeleid uit de inhoud van een conclusie neergelegd door de advocaat van de betrokken partij. Bij gebrek aan betwisting door de partij aan wie de bekentenis wordt tegengeworpen, moet de rechter geen voorlegging eisen van een aan de advocaat verleende bijzondere lastgeving om rekening te houden met het bestaan van een dergelijke bekentenis. ...

Lees de bijdrage