online platformen

Intellectuele eigendomrecht en technologie

Le service « Airbnb » constitue un service de la société de l’information

· Julie Kever

A la différence des services d’intermédiation ayant pour objet de mettre en relation des chauffeurs non professionnels utilisant leurs propres véhicules et des personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain (arrêts Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 décembre 2017, C-434/15) et Uber France (CJUE, 10 avril 2018, C-320/16)), l’avocat général Szpunar a qualifié dans ses conclusions du 30 avril 2019 (C-390/18) les services fournis par la plateforme Airbnb, à savoir la mise en relation de locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, de « services de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31 sur le commerce électronique. ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

Een leverancier van luxeproducten mag zijn selectief distributienetwerk verbieden de producten op een internetplatform zoals Amazon te verkopen - HvJ 6 december 2017

· Olivier Vanden Berghe

Een leverancier van luxeproducten mag zijn selectief distributienetwerk verbieden de producten op een internetplatform zoals Amazon te verkopen. Dit heeft het Hof van Justitie zopas beslist in een arrest (Coty) van 6 december 2017, dat zo een lange controverse beslecht. Het Hof oordeelt dat zo'n verbod gerechtvaardigd is en niet verder gaat dan voor het in stand houden van het luxe-imago van de producten (in casu luxe cosmetica) noodzakelijk is. Het Hof herhaalt dat de hoedanigheid van luxeproducten niet alleen voortvloeit uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago, die er een luxueuze uitstraling aan geven, uitstraling die kan worden aangetast in geval van verkoop online via platforms die zichtbaar van derden zijn, zoals Amazon. ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

Voorontwerp van wet tegen de tariefpariteit opgelegd door online platformen aan de uitbaters van toeristische logies

· Olivier Vanden Berghe

De Ministerraad van 23 november heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperatoren voor online reservatie. Deze online reservatieplatformen, zoals Booking.com, Hotels.com, ..., verbieden vaak aan de hotelexploitanten om rechtstreeks voordeliger tarieven aan te bieden. Het wetsontwerp strekt ertoe tariefvrijheid te garanderen aan de exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met de platformoperatoren voor online reservatie. Het voorontwerp van wet is voor advies overgemaakt aan de Raad van State. In april was reeds was in de kamer een wetsvoorstel ingediend om de striktepariteitsclausules te verbieden tussen onlinereserveringsplatformen en bedrijven die toeristisch logies aanbieden. ...

Lees de bijdrage