Service bancaire de base

Droit bancaire et financier, Droit commercial général

Basisbankdienst voor ondernemingen vanaf 1 mei 2021

· Regine Feltkamp

Naar het voorbeeld van de basisbankdienst voor consumenten, voert de wet van 8 november 2020 houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van Economisch Recht (“WER”)  ook voor ondernemingen een recht op basisbankdiensten in. De regeling treedt in werking op 1 mei 2021. ...

Lire l’article