Articles

Afficher uniquement les articles en libre accès

Kennismaking met het nieuwe bewijsrecht, R.D.C.-T.B.H., 2019/5, p. 624-641

· Benoît Allemeersch - Anne-Sophie Houtmeyers

De wet van 13 april 2019 voert een nieuw Burgerlijk Wetboek in, dat geleidelijk het bestaande Burgerlijk Wetboek zal vervangen. Het nieuwe wetboek is net als het bestaande, "oude" wetboek ingedeeld in meerdere boeken. Voorlopig bevat het echter nog maar één boek, Boek 8 "Bewijs", dat een nieuw bewijsrecht in ons rechtsstelsel introduceert …

Lire l’article

Belangrijke wijzigingen op komst voor de contractuele verhouding tussen ondernemingen : misbruik van economische afhankelijkheid, oneerlijke bedingen en misleidende en agressieve handelspraktijken worden verboden, R.D.C.-T.B.H., 2019/5, p. 642-665

· Sofie De Pourcq

Recentelijk hebben zowel de Europese als de Belgische wetgever regels opgesteld om ondernemingen in de contractuele B2B-verhouding te beschermen. Het betreft de "richtlijn 2019/633/EU van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen" en de "wet van 4 april 2019 …

Lire l’article

Cour de cassation (1re ch.), 06/09/2018, C.17.0512.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/5, p. 666-667

· Sofie De Pourcq

Il suit de la combinaison des articles 1162 et 1602, aliénas 1er et 2, du Code civil que seules les clauses qui portent sur les obligations du vendeur telles qu'elles résultent de la vente s'interprètent contre ce dernier.

Lire l’article

Cour de cassation (1re ch.), 27/09/2018, C.17.0669.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/5, p. 674-675

· Johanna Waelkens

Est nul le contrat relatif à l'exécution de travaux relevant des activités professionnelles visées à l'AR du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, conclu par un entrepreneur qui …

Lire l’article

Hof van Cassatie (1e k.), 11/01/2019, C.18.0210.N, R.D.C.-T.B.H., 2019/5, p. 685-686

· Frederik Peeraer

Uit de regels betreffende de bewijslast volgt dat bij een vordering op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid de bewijslast van de tot aansprakelijkheid leidende gebeurtenis, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide in de regel op de benadeelde rust. In geval van aanvoering van miskenning van informatieplicht die op de algemene …

Lire l’article

Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen, R.D.C.-T.B.H., 2019/5, p. 699

· David Haex - Frank Hoogendijk

De jaarrekening - Het jaarverslag - Code inzake deugdelijk bestuur - VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Lire l’article