Articles

Afficher uniquement les articles en libre accès

Les souscripteurs mandatés, ou les premiers enfants du Brexit, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1033-1040

· Cécile Coune - Virginie Cerexhe

souscripteur - activité - intermédiaire - assurance - directive - entreprise - membre - distribution d assurances - courtier - risque - parlement européen - retrait du royaume - réassurance - agent - droit belge - assureur - entreprise d assurance - exigence - catégorie - sous-agent - intermédiaire d assurance - entreprises d assurance -...

Lire l’article

Schade ingevolge laattijdige betaling door de verzekeraar. Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen bij de Engelse Enterprise Act 2016, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1041-1054

· Luc Schuermans - Merel Van Dongen

verzekeraar - verzekerde - report - issue - issue paper - schadevergoeding - interest - contract - impliciete verplichting - consument - verbintenis - commercial - verzekeringsovereenkomst - verenigd koninkrijk - lords - house - claim - verzekering - laattijdige betaling - termijn - bank - uitbetaling - verzekeringsrecht - schadelijder - part -...

Lire l’article

Hof van Justitie (4de k.), 31/05/2018, C-542/16, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1055-1063

· Luc Schuermans - Merel Van Dongen

richtlijn - advies - werkingssfeer - punt - voorbereidend werk - activiteit - verzekeringstussenpersoon - verzekeringsovereenkomst - werkzaamheden - hoofdgeding - klant - hoofdgeding aan de orde - voornemen - begrip - voorbereidend werk tot het sluiten - realisatie - verzekering - hoofdstuk - oog op de sluiting - belegging - werkingssfeer van...

Lire l’article

[Financieel advies verstrekt in verband met de belegging van een kapitaal in het kader van verzekeringsbemiddeling] Commentaar bij Hof van Justitie 31 mei 2018, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1063-1064

· Caroline Van Schoubroeck

richtlijn - verzekering - financier - werkingssfeer - voorbereidend werk - definitie - placement - oog op de sluiting - voornemen - voorbereidend werk tot het sluiten van een verzekeringsovereenkomst onder het begrip - verzekeringsovereenkomst - verzekeringen in deel - verband met de belegging van een kapitaal - verband met de belegging -...

Lire l’article

Hof van Cassatie (1e k.), 16/03/2018, C.17.0200.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1065-1066

· Caroline Van Schoubroeck

verweerder - fout - adviesplicht - sluiten - informatie - tekortkoming - lasthebber - klant - lastgever - lastgeving - raadsheer - sluiten van de verzekeringsovereenkomst - eiseres - precontractuele informatieplicht - tekortgekomen - uitvoering van een verplichting - verweerder tegen de eiseres - ontvankelijkheid - opdracht - algemene...

Lire l’article

Cour de cassation (1e ch.), 16/03/2018, C.17.0428.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1067-1068

· Caroline Van Schoubroeck

assureur - faute - police - assurance - faute lourde - contrat d assurance - assuré - garantie - prescriptions de sécurité - contrat d assurance terrestre - conseiller - termes généraux - architecte - moyens de cassation dans la requête en cassation - moyens de cassation dans la requête - mesures de sécurité obligatoires - mesures de...

Lire l’article

Hof van Cassatie (1e k.), 12/10/2018, C.18.0086.N, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1069

· Caroline Van Schoubroeck

betaalde premies - prestatie van de verzekeraar - voorkomend geval - verzekeringnemer - verzekering - terugbetaling - sectievoorzitter - schadegeval - risico - remboursement - primes - opzegging van de verzekeringsovereenkomst - enkel geval - beperking van de prestatie van de verzekeraar - beperking van de prestatie - middel - advocaat generaal...

Lire l’article

Hof van Cassatie (1e k.), 15/02/2019, C.18.0444.N, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1070-1071

· Caroline Van Schoubroeck

bvba - verweerster - studiebureau - benadeelde - aansprakelijkheid - eigen recht - eiseres - eigen recht tegen de verzekeraar - opeisbare schuldvordering - tekenbureau - appelrechter - aansprakelijke - voorafgaande rechtspleging - geleden schade - nieuwbouwwoning - verzekerde aansprakelijk - opeisbare schuldvordering tegen de verzekerde -...

Lire l’article

Heeft het eigen recht van de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar een autonoom karakter, los van de schuldvordering van de benadeelde tegen de aansprakelijke verzekerde ?, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1071-1073

· Jean Rogge

eigen recht - benadeelde - verzekerde - bouwheer - aansprakelijkheid - studiebureau - opeisbare schuldvordering - verzekering - schuldvordering - eigen recht tegen de verzekeraar - verzekeraar - verzekerde aansprakelijk - aansprakelijke - tekenbureau - vereiste - autonoom karakter - eigen recht van de benadeelde - aansprakelijkheidsverzekering...

Lire l’article

Cour de cassation (1e ch.), 14/03/2019, C.18.0307.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1074-1075

· Jean Rogge

assureur - action directe - défendeur - égard de la personne - assurance - assuré - prescription - contrat d assurance terrestre - identité - contrat d assurance - date de la subrogation - fait générateur - droit propre - droits de la personne - accessoire - délai de prescription - fait générateur du dommage - infraction pénale -...

Lire l’article