Droit bancaire et financier

Droit bancaire et financier, Droit des sociétés

Update ESMA Q&A betreffende de Verordening Marktmisbruik

· David Haex

De voorbije maanden heeft ESMA haar Q&A inzake Verordening (EU) Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (hierna de "Verordening") verder aangevuld. De laatste aanpassing dateert van 29 September 2017. We belichten enkele nieuwe punten waarover ESMA standpunt heeft ingenomen: Marktpeilingen. Het was onduidelijk of de regels inzake marktpeilingen opgenomen in artikel 11 van de Verordening verplicht moeten worden toegepast indien er informatie die kwalificeert als voorwetenschap wordt meegedeeld in het kader van marktpeilingen. ...

Lire l’article