Artikels

Aansprakelijkheid van verzekeringsdistributeurs. Overzicht van rechtspraak 2016-2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1894-1913

· Tine Meurs - Daphne Hof

klant - gedragsregel - verzekeringsmakelaar - luik - makelaar - informatie - verzekeraar - tekortkoming - verplichting - verzekeringnemer - oorzakelijk verband - fout - zorgplicht - verzekeringstussenpersoon - verzekeringsondernemingen - bewijslast - richtlijn - adviesplicht - omzetting - begrip - parlement - verzekeringsonderneming -...

Lees de bijdrage

Interprétation du contrat d'assurance, enseignements de la jurisprudence, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1914-1929

· Béatrice Toussaint

interprétation - assurance - clause - assuré - risque - assureur - preneur - preneur d assurance - proposition de loi - liège - code de droit - code de droit économique - consommateur - directive - garantie - contrat d assurance - contrat - insertion du livre - police - activité - clauses abusives - arrêté - bénéficiaire - commission -...

Lees de bijdrage

Het gebruik van persoonsgegevens inzake levensstijl of gezondheid verzameld door met het internet verbonden apparaten in individuele levensverzekeringen en ziekteverzekeringen: het segmentatiebeleid van private verzekeraars verder aan banden gelegd, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1930-1948

· Nele Stroobants

internet - apparaat - verzekeraar - verzekering - verzekerde - levensverzekering - gegeven - verband met de ziekteverzekering - levensverzekering beperkingen - gebruik van de gegevens - kandidaat - gezondheid - verzekeringsrecht - arts - begrip - commissie - persoonsgegevens - dans - gemeenschap - dans les - segmentatie - test - beperking -...

Lees de bijdrage

Assurances de personnes et protection des données personnelles : un mariage tumultueux à l'ombre du RGPD, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1949-1971

· J.-M. Binon

donnée - traitement - assurance - assureur - consentement - traitement de données - responsable - candidat - assuré - fondement - principe - information - finalité - santé - loi relative aux assurances - personne concernée - responsable du traitement - membre - interdiction - considérant - médecin-conseil - état de santé - données...

Lees de bijdrage

Klantenrestricties op de kunstmarkt: op de wip tussen marktcontrole en vrije mededinging, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1972-1986

· Oliver Lenaerts

kunstenaar - galeriehouder - kunstwerk - flipper - prijs - commissie - primaire markt - analyse - markt - richtsnoer - koper - agent - boycot - mededingingsrecht - risico - clausule - voorkeurrecht - informatie - auteursrecht - kunst - dealer - relatie - klant - verticale beperkingen - modelovereenkomst - beperking - eigenaar - praktijk -...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 30/01/2020, 2014/AR/2077, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1987-1991

· Oliver Lenaerts

curator - heer - mededeling - bekentenis - weigering - dekking - brief - verzekeraar - verweermiddel - bericht - verjaring - delcredere - conventionele verjaringstermijn - algemene polisvoorwaarden - ontvankelijkheid - wettelijke interesten - advocaat - verweermiddel van de verjaring - definitieve weigering - titel - verweerder - mailbericht -...

Lees de bijdrage

Enkele aspecten van het ‘eigen' recht van de kredietverzekering (o.a. verjaring en omzetaangifte), R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1992-1996

· Paul Becue

kredietverzekering - verzekerde - algemene voorwaarden - verzekering - methode - omzet - weigering - verjaringstermijn - verzekeringsrecht - globale polis - kredietverzekeraar - aangifte - premie - verjaring - verzekeraar - publieke kredietverzekering - curator - verplichting - dekking - laattijdige aangifte - laattijdige - polis - mededeling -...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 25/06/2020, 2016/AR/907, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1997-2001

· Paul Becue

garage bas - garage - bvba - bvba transport - verzekering - bekentenis - aankoop - schadegeval - voertuig - appellante - lease - burgerlijk wetboek - contractuele omschrijving van het risico - contractuele omschrijving - gerechtelijke bekentenis - rechtbank van koophandel - garantie - verzekeraar - kosten van het geding - professionele...

Lees de bijdrage

Bewijslastverdeling in het verzekeringsrecht: bezint eer ge bekent, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2002-2003

· Jeffrey Amankwah

bekentenis - schadegeval - gerechtelijke bekentenis - bewijslast - nieuwe bewijsrecht - verzekeraar - advocaat - verzekerde - garantie - verkoper - buitengerechtelijke bekentenis - contractuele omschrijving - contractuele omschrijving van het risico - informatie - overzicht van rechtspraak - couvert par - dekking - impact - charge - burgerlijk...

Lees de bijdrage

Cour d'appel Bruxelles, 29/06/2020, 2018/AR/1112, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2004-2011

· Jeffrey Amankwah

assureur - assurance - questionnaire - question - donnée - affection - risque - maladie - test - candidat - état de santé - preneur - ingérence - données génétiques - questionnaire médical - risque de décès - arrêté - décès en cours de contrat - interdiction - information - décès en cours - preneur d assurance - hémochromatose...

Lees de bijdrage