Actualiteit

Algemeen handelsrecht

De bijzondere intrestvoet in handelstransacties is niet toepasselijk op de uitwinningsvergoeding van de handelsagent – Cass. 15 september 2017

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, die onder meer voorziet in een bijzondere intrestvoet bij laattijdige betaling (momenteel 8%), is toepasselijk op de betaling van de prijs voor geleverde goederen of diensten. In een arrest van  15 september 2017 (C.17.0057.F) herhaalt het Hof van Cassatie dat de wet niet van toepassing is op de uitwinningsvergoeding verschuldigd aan aan handelsagent, vermits het gaat om een (cliënteel)vergoeding en niet om de betaling van een prijs. Het Hof vernietigt het arrest van het hof van beroep te Brussel dat op de uitwinningsvergoeding de verhoogde intrest inzake handelstransacties had toegekend. het Hof had eerder al dit standpunt aangenomen, bv in een arrest van 29 oktober 2009 (C.08.0448.N).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *