Actualiteit

Algemeen handelsrecht

Postcontractuele bedingen doorstaan de ontbinding van een overeenkomst – Cass. 23 oktober 2017

In een arrest van 23  oktober 2017 (C.17.0234.N) bevestigt het Hof van Cassatie dat de ontbinding van een overeenkomst niet belet dat nog een beroep wordt gedaan op bepaalde artikels uit de ontbonden overeenkomst, de zogenaamde postcontractuele bedingen. De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst krachtens artikel 1184 Burgerlijk Wetboek, tot gevolg heeft dat de overeenkomst, in beginsel, met terugwerkende kracht wordt ongedaan gemaakt, sluit immers niet uit dat contractuele bedingen die tot voorwerp hebben de gevolgen van de ontbinding tussen de partijen te regelen, verder uitwerking krijgen. In dit geval voorzag een overeenkomst tot verhuur van diensten uitdrukkelijk dat de prestant recht had op een honorarium voor de aangebrachte kandidaat-kopers met wie na afloop van de overeenkomst een koop  werd gesloten, en dit “in alle gevallen en welke de reden van beëindiging van de overeenkomst ook geweest is”. Het Hof van beroep te Antwerpen had aldus terecht in een arrest van 24 september 2015 geoordeeld dat de dienstverlener zich nog kon beroepen op die clausule ondanks de ontbinding van zijn overeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *