Postcontractuele bedingen

Algemeen handelsrecht

Postcontractuele bedingen doorstaan de ontbinding van een overeenkomst - Cass. 23 oktober 2017

· Olivier Vanden Berghe

In een arrest van 23  oktober 2017 (C.17.0234.N) bevestigt het Hof van Cassatie dat de ontbinding van een overeenkomst niet belet dat nog een beroep wordt gedaan op bepaalde artikels uit de ontbonden overeenkomst, de zogenaamde postcontractuele bedingen. ...

Lees de bijdrage