Toepassingsgebied

Insolventie

Cass. 18 september 2020, nr. C.18.0353.N: advocaten verdienen ook een fresh start

· Inge Vandeplas

Dit arrest gaat over de interactie tussen de reglementen van de raden van de Orde van Advocaten en de bepalingen omtrent het beroepsverbod in boek XX van het WER. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Weigering erkenning zaakvoerder als onderneming in de zin van boek XX WER

· Inge Vandeplas

In dit vonnis spreekt de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, (26 juni 2018, O/18/0038, onuitg.) zich uit over de kwalificatie van een zaakvoerder als onderneming in de zin van artikel XX.1, §1, (a) WER. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Wet hervormingen van het ondernemingsrecht

· Inge Vandeplas

Het wetsontwerp hervorming van het ondernemingsrecht (hierna, wetsontwerp) is goedgekeurd op 29 maart 2018. Dit wetsontwerp is een nieuwe stap in de uitbreiding van het toepassingsgebied van het WER. De wetgever had steeds de intentie om de definitie van onderneming in artikel XX.1 WER over te hevelen naar boek I, zodat dit ondernemingsbegrip voor het gehele Wetboek Economisch Recht zou gelden. Dit moment dient zich nu aan. In het wetsontwerp wordt artikel I.1 WER vervangen door het nieuwe en verruimde ondernemingsbegrip dat we reeds kennen uit boek XX: ...

Lees de bijdrage