Nouveau Code des Sociétés et Associations

Droit des sociétés

La Cour constitutionnelle annule partiellement la disposition sur le règlement d'ordre intérieur et se prononce sur la flexibilité offerte aux coopératives dans le Code des sociétés et des associations

· David Haex

La Cour constitutionnelle, dans l'arrêt n° 135/2020 du 15 octobre 2020, a annulé l'article 2:59, alinéa 1er, 3° du Code des sociétés et des associations (CSA), relatif au règlement d'ordre intérieur, et l'article 6:13, alinéa 1er, 4° du CSA qui impose la mention du nombre d’actions dans les statuts d’une société coopérative. ...

Lire l’article

Droit des sociétés

KB houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

· David Haex

Op 17 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Artikel 3:6, §2 Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) verplicht genoteerde vennootschappen (nl. vennootschappen waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, zie art. 1:11 WVV) om in hun jaarverslag een verklaring inzake deugdelijk bestuur op te nemen. ...

Lire l’article

Droit des sociétés

KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

· David Haex

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") is in werking getreden op 1 mei 2019. Vanaf die datum is het WVV van toepassing op nieuwe rechtspersonen. Behoudens enkele specifieke bepalingen die onmiddellijk van toepassing zijn, is het WVV voor bestaande rechtspersonen van toepassing vanaf 1 januari 2020, tenzij zij hebben beslist zich aan het wetboek te onderwerpen vóór die datum. Op 30 april 2019 werd het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("KB WVV") gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB WVV vormt het sluitstuk van de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. ...

Lire l’article