Artikels

Derdenbeslag tijdens gerechtelijke reorganisatie kort bekeken, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 779-780

· Inge Van de Plas

derde - beslag - saisie - schuldenaar - sanctie - gerechtelijke reorganisatie - beslagene - geld - schuldeiser - derdenbeslag - praktische rechtsverzameling - schuldvordering - derde beslagene - rechtmatigheid van het beslag - bevoegde beslagrechter - burgerlijke straf - formele geldigheid - uitzonderlijke gevallen - hoedanigheid van derde -...

Lees de bijdrage

Gent, 06/05/2019, 2019/AR/539, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 781-782

· Inge Van de Plas

kwijtschelding - faillissement - verzoek tot kwijtschelding - gefailleerde - register - aangifte van het faillissement - appellant - bekendmaking - curator - sluiting van het faillissement - verstrijken - staatsblad - verval - vervaltermijn - griffier ter kennis - maand na het verzoek - schuldenaar - sanctie - restschulden - reorganisatie -...

Lees de bijdrage

Gent, 03/06/2019, 2019/AR/666, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 783-784

· Inge Van de Plas

kwijtschelding - faillissement - verzoek tot kwijtschelding - gefailleerde - appellant - register - curator - aangifte van het faillissement - staatsblad - sluiting van het faillissement - verstrijken - maand na het verzoek - griffier ter kennis - schuldenaar - vervaltermijn - schuld - restschulden - afbreuk - register uiterlijk - onderscheid...

Lees de bijdrage

Mons, 27/08/2019, 2019/RQ/21, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 785-787

· Inge Van de Plas

activité - critère - activité professionnelle - organisation - définition - entreprise - mandataire - notion d entreprise - faillite - mandataire de société - manière structurée - société - crédit - personne morale - personne physique - droit européen - critère sociologique - revenu - insolvabilité - prémisse de la définition -...

Lees de bijdrage

Brussel, 28/10/2019, 2019/QR/42, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 788-789

· Inge Van de Plas

appellant - onderneming - zaakvoerder - bestuurder - functie - beroepsactiviteit - pensioen - zelfstandige - activiteit - begrip - vennootschap - uitoefening - directeur - vennootschapsbestuurders - vermoeden - kader van een arbeidsovereenkomst - kosteloosheid van het mandaat - moeilijkheid - afbreuk - schuldenaar - natuurlijke personen -...

Lees de bijdrage

Antwerpen, 28/11/2019, 2019/EV/28, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 790-791

· Inge Van de Plas

aangifte - schuldenaar - appellant - aangifte van staking - aangifte van staking van betaling - zaakvoerder - dienst - activiteit - procespartij - failliet - vennootschap - dagvaarding - beroepsactiviteit - faillietverklaring - bepaalde markt - ondernemer - schuldenaar procespartij - mandaat - aangifte van de staking - uitoefening van het...

Lees de bijdrage

Bruxelles (9e ch.), 19/12/2019, 2019/QR/37, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 792-793

· Inge Van de Plas

effacement - failli - publication du jugement - excusabilité - publication du jugement de faillite - registre - faillite - délai de forclusion - demande d effacement - curateur - personne physique - travaux préparatoires - greffier - aveu de faillite - clôture de la faillite - registre de la solvabilité - négligence - débiteur -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), 12/07/2018, AR/18/00335, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 794

· Inge Van de Plas

grove fout - faillissement - activiteit - dans - gefailleerde - aard van de procedure - vennootschap - uitoefening van de onderneming - overzicht van rechtspraak - ondernemingsactiviteit - hypothese - eventuele fout - eventuele fout in het kader van de uitoefening van de ondernemingsactiviteit - enige reden - voorzichtige bestuurder -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Gent, 14/05/2019, N/18/00018 en N/18/00019, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 795-796

· Inge Van de Plas

faillissement - gefailleerde - oorzaak - faling - inkomsten - bedrag - boedel - uitkering - dag van het vonnis - verwijzing naar het begrip - dag van het vonnis van faillietverklaring - loon ten grondslag - duidelijke wil - duidelijke wil van de wetgever - eenzijdige handeling - kader van de arbeidsovereenkomst - rechtsfeit - rechtshandeling -...

Lees de bijdrage

De faillissementsboedel en fresh start kort bekeken, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 796-797

· Inge Van de Plas

faillissementsvonnis - oorzaak - gefailleerde - faillissement - loon - boek - arbeidsprestatie - verweerders - aangifte - start principe - eenmanszaak - wetboek - arbeidsovereenkomst - restschulden - oorzaak van het loon - oorzaak van het verkrijgen - economisch recht - uitkering - duidelijke wil van de wetgever - duidelijke wil - inkomsten -...

Lees de bijdrage